O nás


Účelem spolku ŽIVA komunita z. s. je organizace aktivit a činností podporující tělesný, duševní a sociální rozvoj dětí, mládeže a dospělých.

Slouží jako zprostředkovatel všech možných i nemožných projektů. Spolek podporující skvělé nápady, upevňující vztahy všech jeho členů a zázemí pro celé rodiny.

Spolek ŽIVA komunita měl být původně založen kvůli provozu komunitní školky. Pak jsme si ale řekli, že dost možná nechceme zůstat u jednoho projektu a rozhodli se založit spolek pod kterým povedeme nejen komunitní školku a později snad školu.

Založili jsme spolek pod kterým vytvoříme cokoli, co nás napadne a co nám dává smysl. Je to prostor pro zrození a realizaci našich snů, nápadů a otevírá nám brány ke všem životním cestám po kterých se ještě rozhodneme jít, nebo je připravit někomu jinému.

ŽIVA komunita je zázemí pro lidi, kteří chtějí něco vytvářet a mít kolem sebe stejně naladěné duše. V rámci prvního projektu poskytne zázemí dětem předškolního věku a při zájmu i jejich rodičům. Později bychom rádi nabídli zázemí i školním dětem, volnočasové aktivity pro rodiče, besedy a workshopy pro kohokoli. Jsme a budeme vzájemně se podporující komunitou s nabídkou zájmových kroužků pro děti, mládež i dospělé.

Proč ŽIVA?

Živa je slovanská bohyně plodnosti a hojnosti, odpovídá archetypu matky a manželky. Živa se projevuje v každém z nás jako životní síla. Živa prostupuje celým vesmírem a je součástí všeho, co jest ve vesmíru, bohů, lidí, předků, zvířat, rostlin, hor, řek a ostatních přírodních předmětů. Živá věc, se liší od neživé tím, že jí Živa proudí, životní síla musí být v neustálém pohybu.

Bohyni Živu uctívali polabští Slované. Je možné, že se jedná o stejné božstvo jako až do 16. století uctívaná Mokoš. Obě jsou bohyně úrody a mateřství.

Živa bývá zobrazována jako žena s velkými prsy a boky, aby mohla rodit potomstvo a její atributy jsou klasy, mléko a obecně věci spjaté s úrodou. Je to ale také duchovní síla, jež proudí ve všem živém a dodává tomu duši, dech a tep. Jako krev plyne v žilách, tak síla Živy je v zemi, stromech, zvířatech i lidech. Čerpáme ji dnes a denně v mezilidském kontaktu, ale nejvíce je jí pochopitelně v přírodě, které Živa vdechla svoji mateřskou sílu. Největší moc má Živa v létě, kdy všechny stromy plodí a slunce hřeje a dává život. Bdí nad svátky Midsummer a Lughnasad.

Bohyni Živu přivolávejte ve chvíli, kdy se cítíte slabí, unavení a potřebujete v sobě probudit životní sílu. Dává životu smysl a řád, probouzí ženskou a mateřskou energii, pomáhá s plozením dětí i s plodností rostlin. (Zdroje: https://blog.angelumlucis.cz/ziva-vesna-morana/; https://www.portalmladi.com/ziva-boginja-koja-daruje-zivot/)

My jsme ŽIVA a své životní síly využijeme, jak nejlépe jen můžeme. Kdo chce se přidá, kdo nechce vystoupí. Kruh v našem logu znázorňuje svou otevřeností možnost vstoupit a vystoupit komukoli, kdykoli.