IDTypPopis Příspěvek na docházku*
DTZV5Pravidelná účast 5 dní v týdnu 7:30 – 14:304000 Kč
DTZV4Pravidelná účast 4 dny v týdnu 7:30 – 14:303360 Kč
DTZV3Pravidelná účast 3 dny v týdnu (omezená kapacita) 7:30 – 14:302640 Kč
DTZV2Pravidelná účast 2 dny v týdnu (omezená kapacita) 7:30 – 14:301840 Kč
OHZV1Odpolední hlídání14:30 – 16:3060Kč/h

*Výše příspěvků jsou stanovovány individuálně v případě uplatnění odpočitatelných položek viz tabulka níže. V příspěvcích není zahrnuta strava, cestovné ani vstupy na výletech a kulturní akce.

Odpočitatelné položky

ID slevyTyp slevyPopisSleva*
ZVSS1SourozenecSnížení příspěvku za účast u sourozence10 %
ARZV1Aktivita rodiče (záložní dozor)Snížení příspěvku za účast. Rodič se nabídne jako záloha v případě výpadku dozoru.Stanovena na schůzi výboru
ARZV2Aktivita rodiče (pořádání kroužku)Snížení příspěvku za účast. Rodič se podělí o své znalosti a um v kroužku pro děti.Stanovena na schůzi výboru
ARZV3Aktivita rodiče (dle dohody)Snížení příspěvku za účast. Vše, co nespadá do předchozích kategorií.Stanovena na schůzi výboru
STZV1StipendiumIndividuální sleva pro výjimečné případy (uplatňována pouze po schválení výborem)Stanovena na schůzi výboru

*Slevy nelze sčítat.

Platíod 1. 2. 2022.

Podmínky využívání komunitní školky ŽIVÁTKA

1. Provozovatelem projektu komunitní školky ŽIVÁTKA je nezisková organizace ŽIVA komunita, z. s. se sídlem v České Lípě.
2. Rodič přijatého dítěte se stává členem spolku ŽIVA komunita, z. s. a je povinen dodržovat stanovy spolku, Provozní řád a Bezpečnostní pravidla.
3. Provoz komunitní školky je hrazen z příspěvků rodičů. Většina příspěvků hradí čas pedagogů a průvodců, dále pak materiál a provozní náklady.
4. Při přijímání mají přednost děti s vícedenní účastí, sourozenci již přijatých dětí a děti bez plenek.
5. Účast dítěte (počet dní, kterých se dítě účastní) lze zvyšovat, pokud dítě nedochází na plný počet dnů a umožňuje to stávající kapacita.
6. Účast dítěte nelze snižovat v průběhu měsíce.
7. Příspěvek nezahrnuje stravné, jízdné, vstupy na kulturní akce a docházku o letních prázdninách.
8. Příspěvek za účast je hrazen pravidelně každý školní měsíc, bez ohledu na státní a jiné svátky, dovolené, nemoci a další absence dítěte.
9. Od příspěvku nejsou osvobozeny děti, které absolvují poslední povinný rok před nástupem do ZŠ ani děti s povinným odkladem školní docházky.
10. Příspěvek za účast se hradí na účet spolku č. 2402130747/2010, vždy do 20. dne pro nadcházející měsíc. Do poznámky pro příjemce platby uvádějte, prosím, následující text a doplňte jméno dítěte: členský příspěvek – „jméno dítěte“.
11. Spolek si vyhrazuje právo na ukončení účasti v projektu ŽIVÁTKA a případného členství bez možnosti náhrad z níže uvedených důvodů:
      11.1. Neplacení příspěvků (účast, stravné aj.).
       11.2. Opakované porušování Provozního řádu a Bezpečnostních pravidel.
      11.3. Výrazné a toho času neovlivnitelné narušování chodu projektu komunitní školky.
       11.4. Jednání v rozporu se stanovy spolku ŽIVA komunita, z.s.

Provozovatelem projektu komunitní školky ŽIVÁTKA je nezisková organizace ŽIVA komunita, z. s., IČO: 14203731, adresa: Vohradského 911/2, 470 00 Česká Lípa. 

Veškeré aktivity provozujeme v souladu s platnými stanovami.